otvorena seoska škola

Gde se nalazi Otvorena seoska škola?
Selo Pranjani, Takovo, opština Gornji Milanovac,
centralna Srbija.
Kome je namenjena?
Deci od 7 do 15 godina iz Srbije i zemalja okruženja.
Šta u Otvorenoj seoskoj školi možete raditi i naučiti?
Savladati šahovske veštine i igrati šah pomoću velikih figura,
Praviti lutkarske predstave i izrađivati lutke i scenografiju,
Pisati vesti, praviti reportaže ili istraživati zanimljivosti kraja
(poput misije spasavanja pilota iz II svetskog rata Halijard) kroz
novinarsku radionicu.
Pored sticanja nesvakidašnjih veština poput crtanja na svili
i staklu, ovde ćete upoznati i tradiciju i:

Učiti da tkate i vezete i izrađivati kostime iz srednjovekovne
istorije kraja i narodne nošnje,
Posećivati seoska domaćinstva i upoznati njihov život
kroz uključivanje u aktivnosti na farmi,
Naučiti kako se melje žito u vodenicama potočarama, ali i
kako se prave bombone.
Ove, kao i brojne aktivnosti koje Otvorena seoska škola nudi,
mogu da se rade i kao vannastavne i kao nastavne aktivnosti
(vezane za srpski jezik, muzičku i likovnu kulturu, istoriju, fizičko,
biologiju, svet oko nas, geografiju, informatiku i tehniku, itd. koje
se kroz aktivnosti horizontalno povezuju).
Gde se aktivnosti odvijaju?
U školskim učionicama i dvorištima, na livadama, u seoskim domaćinstvima,
šumama, na obalama rečica i potočića…
Koliko dana možete provesti u Otvorenoj seoskoj školi?
Program traje od jednog do sedam dana.

Gde se možete smestiti?
U Etno domaćinstvu Jevtović u Leušićima, Sportskorekreativnom
centru Momčilo Čeković u Koštunićima,
Etno domaćinstvu Vesković u Koštunićima,
Etno kompleksu Anđelija Mišić u Koštunićima.
Koliko gostiju Otvorena seoska škola može da primi?
Otvorena seoska škola i njeni saradnici mogu
da smeste 250 dece i pogodna je za školske grupe.
Adresa i kontakt podaci:
OŠ Ivo Andrić, 32308, Pranjani,
tel/faks: 032/841-521, 844-500, 064/214-618-9
e-mail: os.pranjani@open.telekom.rs / website: www.skola-pranjani.com

Sadržaji i mogućnosti koje Otvorena seoska škola nudi: