Međunarodna konferencija „REGIONALNA SARADNJA U RAZVOJU DEČJEG I OMLADINSKOG OBRAZOVNOG TURIZMA“

conferenceRegionalni projekat razvoja dečjeg i omladinskog turizma koji se realizuje u okviru Jadransko-Jonske Inicijative organizovao je međunarodnu konferenciju pod nazivom‚‚Regionalna saradnja u razvoju dečjeg i omladinskog obrazovnog turizma‚‚ od 20. do 22. februara 2013. godine u svečanoj Sali Ministarstva finansija i privrede Republike Srbije, u Beogradu.

Trodnevna konferencija okupila je stručnjake iz domena turizma, obrazovanja i privrede, kao i predstavnike nevladinih institucija i identifikovala je  tendencije i trendove u domenu dečjeg i omladinskog obrazovnog turizma. U radu konferencije učestvovalo je oko 150 učesnika i gostiju.

Na konferenciji su predstavljena iskustava i primeri dobre prakse iz četiri zemlje kad je reč o ovom turističkom proizvodu, razmenjena su znanja i informacije, i definisane preporuke za unapređenje postojećih i razvoj novih modela saradnje i daljih dalje aktivnosti na uspostavljanju transnacionalnih turističkih ruta u domenu dečjeg i omladinskog obrazovnog turizma.

Učesnici konferencije složili su se da je za smanjenje regionalnih razlika turizam jedna od ključnih oblasti koja doprinosi diversifikaciji ruralne ekonomije, odnosno sprovođenju modaliteta međusektorske saradnje, umrežavanju svih ključnih aktera na datom geografskom području i stvaranje tematskih ruta.

Program konferencije realizovan je po sledećoj agendi:

arrowOTSreda / 20. februar 2013. 

11:00  Uvodne napomene i predstavljanje projekta “Održivi dečji i omladinski turizam u funkciji razvoja regiona”, prezentirao je projektni tim

11:15  O trendovima  i tendencijama u domenu dečjeg i omladinskog obrazovnog turizma u regionu, govorio je Branislav Miletić, HorwathHTL, Srbija

12:00 – 13:00

Na konferenciji za novinare  prisutnima su se obratili:

·         Goran Petković, Državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede Republike Srbije,  Sektor za turizam

·         Gordana Plamenac, direktorka Turističke organizacije Srbije

·         Ljubiša Antonijević, pomoćnik ministra u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

·         Vera Jovanović, projektni menadžer

Državni sekretar Goran Petković istakao je da dečji i omladinski turizam ima politički, socijalni i ekonomski značaj, i da se procenjuje da u svetu na godišnjem nivou ova grana turizma ostvaruje promet od oko 185 milijardi dolara.

Direktorka Turističke organizacije Srbije, Gordana Plamenac, naglasila je da je obaveza zemlje da kreira međunarodne programe koji će privući mnogo više turista, a mladi su prethodnica svih drugih turističkih grupa. Ona je dodala da je regionalni projekat razvoja dečjeg i omladinskog obrazovnog turizma šansa da se poveća regionalna saradnja i inspiriše dolazak što većeg broja turista na ciljne destinacije.

Ljubiša Antonijević, pomoćni kministra u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naglasio je da će ovo ministarstvo doprineti razvoju obrazovnog turizma i pružiti podršku naporima za regionalni razvoj u ovom pogledu.

Vera Jovanović, projektnimenadžer, istaklajedajeobrazovni turizam usmeren ka edukaciji dece i mladih kroz aktivnosti koje uključuju učenje na nekonvencionalan način koji doprinosi razvoju ličnosti kroz putovanja, interkulturalnom dijalogu i razvoju uopšte. Značajan korak ka unapređenju ove oblasti je povezivanje nekoliko zemalja i njihovih iskustava u obrazovnom, dečjem i omladinskom turizmu, a može postati priznat i kao jedinstvena ponuda, rekla je Jovanovićeva.

U nastavku konferencije izložen jekomparativni pregled metodoloških pristupa u legislativnim okvirima, standardima i merama podrške u dečjem i omladinskom turizmu, sa sledećim temama i govornicima:

15:00  Dečji, omladinski i školski turizam – zakonski okviri, mere podrške, potencijalni izazovi u Srbiji, Danijela Vićentijević, Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije,

15:20  Koncept i sistem obrazovnih farmi – Elena Skiavon, Veneto regija, Italija

15:40  CŠOD (Centar školskih i vanškolskih aktivnosti) i škola u prirodi u školskom sistemu Slovenije, Irena Kokalj, CŠOD, Slovenija

16:30  Propisi u sektoru dečijeg i omladinskog turizma – Goran Beus Richembergh, Hrvatski nacionalni parlament, Nacionalni komitet za turizam, Hrvatska

16:50 Obrazovni turizam: potencijal za potvrdu identiteta i podršku razvoja ruralnih sredina, Daniele Toniolo, GAL Bassa Padovana (Lokalna Akciona Grupa), Italija

17:10 Dečji i omladinski turizam u regiji Dunava, Danko Ćosić, DCC – Dunavski centar za kompetenciju, Srbija

Govornici su iscrpno pružili uvid u legislativne okvire za razvoj obrazovnog turizma u državama iz kojih dolaze, kao i aktuelne standarde i modele, i izvestili prisutne o preduzetim i planiranim merama na tom polju.

Na kraju prvog dana Konferencije premijerno je prikazan i promotivni, namenski urađen film „REGIONALNA SARADNJA U RAZVOJU DEČJEG I OMLADINSKOG OBRAZOVNOG TURIZMA“, koji je dostupan i na portalu www.obrazovniturizam.rs

arrowOTČetvrtak / 21. februar 2013.

Drugog dana Konferencije fokus je stavljen na razmenu znanja i iskustava / primere  dobre prakse, a razvijene modele su predstavili sledeći govornici:

10:00 Obrazovna farma “Vlas trave” (Il Filo d’Erba), Maria Dela Frančeska, Italija

10:20 Obrazovanje za održivi razvoj dečjeg i omladinskog turizma u regionu Alpa: Solčavko-Logarska dolina, Marko Slapnik, Rinka centar, Slovenija

10:40 Dečji i omladinski turizam u Hrvatskoj, iskustva iz ruralnih područja, Jurica Glavina, Eklata turistička agencija, Hrvatska

11:30  Obrazovni turizam za decu i mlade u Sloveniji, kreiranje nove ponude kroz povezivanje primera dobre prakse, Matjaž Pavlin, turistička agencija Kompas Novo Mesto, Slovenija

11:55  Turističke atrakcije kao baza i ponuda u ruralnom turizmu kao motivacija za mlade, Dijana Katica i Duška Župan, Hrvatski Farmer Eko Etno grupa, Hrvatska

12:15  Uspostavljanje sistema dečjeg i omladinskog obrazovnog turizma u Srbiji, klaster “Obrazovni turizam Srbije”  Gorica Stanojević, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Čačak, i Marijana Negovanović Obradović, OŠ “Sava Kerković”, Ljig – članovi klastera Obrazovni turizam Srbije, Srbija

15:00 – 16:00

U panel diskusiji koju su moderirali Branislav Miletić iz Horwath Consulting i članovi projektnog tima, a učešće uzeli govornici i gosti konferencije, izvedeni su sledeći zaključci i preporuke za dalji rad:

Zaključeno je da se države uključene u projekta nalaze na veoma različitim razvojnim fazama kada je obrazovni turizam u pitanju:

•       Srbija se suočava sa velikim izazovima u pogledu nedostatka / nepovoljnog regulatornog okvira. Jaz između faktičkog stanja i potencijalnih performansi dečjeg omladinskog i obrazovnog turizma kao proizvoda, u kontesktu trenutne regulative, premostiv je uz razumevanje i napore ne samo nacionalnih institucija, već svih aktera u ovoj oblasti Koncept i okvir razvoja, mora se definisati na adekvatnom nivou – kroz nadležna ministarstva Vlade Republike Srbije. Razvojni koncept bi morao da definiše jasne principe i način eksterne evaluacije (svojevrsnu akreditaciju programa), kao i jasna uputstva za razvoj ove vrste turističke ponude;

•       Slovenija je kroz petogodišnji proces rešavala izazov definisanja adekvatnog okvira za razvoj dečijeg i omladinskog turizma, sa obrazovnom komponentom. Inicijativu da se dečiji i omladinski obrazovni turizam adekvatno reguliše (zakonom) aktivno je podržavao klaster koji je bio sastavljen od pružalaca usluga, fakulteta, Zavoda za unapređenje obrazovanja, itd. Kao rezultat, 2000. godine, definisana je realizacija koncepta škole u prirodi kroz uspostavljanje mreže obrazovnih centara;

•       Iskustva iz Italije ukazuju na to da inovativnost u definisanju i ponudi programa u dečijem i omladinskom obrazovnom turizmu svakako ide ispred regulative, koja i dalje zaostaje za praksom. U Italiji je izuzetno važna sprega između programa koji se nude u dečjem i omladinskom obrazovnom turizmu u ruralnom okruženju i samih poljoprivrednih proizvođača, odnosno poljoprivrednih gazdinstava i domaćinstava. Kada se radi o finansiranju, većina programa uživa krajnje ograničenu finansijsku podršku i uglavnom se oslanja na sopstvene izvore.

•       Hrvatskoj i pored velikog potencijala i okrenutosti ka razvoju turizma, omladinski turizam se i dalje u najvećoj meri svodi na ferijalne oblike turizma, zbog dominantnog učešća proizvoda ”sunce i more” (sun and sea). Postoje specijalizovane agencije i turoperatori koji se bave isključivo dečjim i omladinskim turizmom, što implicira da je dostignuta kritična masa tražnje koja omogućava održiv poslovni model za inovativne programe i smeštajne kapacitete predviđene za ovaj tržišni segment. Velika šansa leži u klasterizaciji ovog oblika turizma i regionalnom povezivanju.

Na kraju konferencije i panel diskusije precizirane su sledeće preporuke:

•       Jasno definisati i profilisati inicijativu za dečji i omladinski turizam, najbolje kroz klaster (mrežu? možda bolje jer ne nameće formu, ako se ovo odnosi na sve 4 zemlje) pružalaca usluga i drugih zainteresovanih subjekata;

•       Pristupiti članstvu u evropskim i svetskim mrežama koje podržavaju razvoj dečjeg i omladinskog obrazovnog turizma;

•       Jasno definisati model javno – privatnog partnerstva u realizaciji vrlo specifičnog proizvoda, kakav je dečji i omladinski obrazovni turizam;

•       Razmenjivati iskustva između zemalja uključenih u projekat. Jedna od mogućnosti je i kreiranje regionalnog “superklastera” koji bi imao zadatak da obezbedi razmenu znanja i iskustava članova, kao i da obezbedi podršku u rešavanju prepreka u realizaciji koncepta razvoja. Saradnju je moguće započeti u domenu omladinskog turizma, kroz kreiranje programa razmene;

•       U predstojećem periodu uraditi SWOT analizu i jasno definisati potrebe za razvojnim programima u zemljama članicama/ implementacijom programa razmene iskustava;

•       U programskom periodu od 2014. do 2020. trebalo bi voditi računa i o sledećim aspektima razvoja projekta, uvažavajući pristup odozdo ka gore (bottom-up)koji je, u svakom slučaju, ključan:

1.    Jasno definisati pitanje kofinansiranja projekata;

2.    Jasno razraditi aspekte održivosti inicijativa/ projekata;

3.    Videti mogućnost saradnje u okviru postojećih programa i instrumenata EU

4.    Definisati mogućnosti za razvoj zajedničkog proizvoda i promocije

arrowOTPetak / 22. februar 2013. 

11:00-14:00 

U okviru 35. Međunarodnog sajma turizma, na Beogradskom sajmu, na štandu Turističke organizacije Srbije održana je interaktivna prezentacija turističkog proizvoda namenjenog deci i omladini, kroz demonstraciju nekih od aktivnosti na odabranim primerima dobre prakse u Srbijinamenjenih deci i omladini.

Prezentacija je uključila predstavnike Klastera Obrazovni turizam Srbije, 20 dece iz beogradskih osnovnih škola i njihove nastavnike, a među prisutnima su bili učesnici konferencije iz regiona, kao i predstavnici udruženja roditelja, radnika u obrazovanju i drugih nevladinih organizacija iz Srbije. Posetioci Sajma imali su prilike da se i sami uključe u radionice.

otline

O projektu

Međunarodna konferencija predstavlja deo projekta ODRŽIVI DEČJI I OMLADINSKI TURIZAM koji ima za cilj  povezivanje četiri zemlje (Srbija, Hrvatska, Italija i Slovenija) u oblasti dečjeg i omladinskog obrazovnog turizma, razmenu znanja i prakse među partnerima i među pružaocima usluga odabranih od strane partnera, i prikupljanje podataka za publikaciju koja će se koristiti kao vodič kao i turistička brošura za dati turistički proizvod u ove četiri zemlje.

Projekat će obuhvatiti organizaciju međunarodne konferencije koja ima za cilj kako promociju teme tako i razmenu znanja i informacija, izradu publikacije o dečijem i omladinskom obrazovnom turizmu i organizaciju konferencija za novinare, a u cilju podizanja svesti o aktivnostima projekta i očekivanim ciljevima, kao  i promocije koncepta transnacionalne saradnje u oblasti dečjeg i omladinskog obrazovnog turizma.

Kroz tako oblikovanu turističku ponudu, deca i omladina će moći da prošire svoja znanja, razvijaju lične sposobnosti, naročito društvene i kulturne veštine, stiču i proširuju iskustva, uspostavljanju kontakate sa svojim vršnjacima, i na taj način značajno doprinesu i ekonomskom razvoju posećenih destinacija.

Nosilac Regionalnog projekta razvoja dečijeg i omladinskog obrazovnog turizma je Turistička Organizacija Srbije sa partnerima HF Eko Etno Grupa iz Hrvatske, Kompas Novo Mesto iz Slovenije, GAL Bassa-Padovana iz Italije, Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Partneri projekta su Organizacija Prijatelji dece Srbije, Klaster Obrazovni turizam Srbije, Dunavski centar za kompetenciju; dok su donatori GIZ (Nemačka organizacija za tehničku saradnju i Jadransko-Jonska inicijativa (nadležnastrukturazaistuuSrbijijeMinistarstvo spoljnih poslova Republike Srbije).

Realizacija projekta započela je u januaru tekuće godine, a projekat traje 10 meseci.

Više informacija, kao i fotografije, možete videti na www.obrazovniturizam.rs

Nosilac projekta:

Turistička Organizacija Srbije -

sa partnerima:

HF Eko Etno Grupa iz Hrvatske -

Kompas Novo Mesto iz Slovenije -

GAL Bassa-Padovana iz Italije -

Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije  -

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije -

Pridruženi partneri projekta:

Organizacija Prijatelji dece Srbije -

Klaster Obrazovni turizam Srbije -

Dunavski centar za kompetenciju  -

Donatori projekta su:

Jadransko-Jonska inicijativa -

-  BMZ – Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj

Pogledajte galeriju fotografija