34 arheo eko sonda.JPG

Tim “obrazovnih avantursta” iskoristio je 2013. godinu za promociju i prezentaciju, naročito u sklopu novoformiranog Klastera obrazovnog turizma Srbije, kao i uspostavljanje saradnje sa lokalnim omladinskim organizacijama. Posebna pažnja posvećena je unapređenju programa i poboljšanju uslova za rad kao i proširenju smeštajnih kapaciteta.  >>

1465170_490649667715959_2047835895_nU Turističkoj organizaciji Srbije, 14. novembra 2013. godine održana je finalna konferencija projekta “Održivi dečji i omladinski turizam u funkciji ruralnog razvoja u Jadransko-jonskom regionu”. Klaster Obrazovni turizam Srbije predstavio je svoju ulogu u ovom projektu, kao i viziju svog rada u narednom periodu. >>

conferenceRegionalni projekat razvoja dečjeg i omladinskog turizma koji se realizuje u okviru Jadransko-Jonske Inicijative organizovao je međunarodnu konferenciju pod nazivom‚‚Regionalna saradnja u razvoju dečjeg i omladinskog obrazovnog turizma‚‚ od 20. do 22. februara 2013. godine u svečanoj Sali Ministarstva finansija i privrede Republike Srbije, u Beogradu. >>

Regionalni projekat razvoja dečjeg i omladinskog turizma u regionu, ima za cilj povezivanje četiri zemlje (Srbija, Hrvatska, Italija i Slovenija) u oblasti dečjeg i omladinskog obrazovnog turizma, razmenu znanja i prakse među partnerima i među pružaocima usluga odabranih od strane partnera, i prikupljanje podataka za publikaciju koja će se koristiti kao vodič i informacioni resurs u ove četiri zemlje.
>>