U periodu od 09. do 11. decembra 2012. godine, u Vršcu je održan trening “Upravljanje projektnim ciklusom”.
Predavači Snežana Subotić i Žarko Šunderić imali su priliku da svoja znanja i iskustva prenesu predstavnicima obrazovno-turističkih destinacija razvijenih u okviru zajedničkog projekta Ujedinjenih nacija “Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja” i komponente kojom se bavio UNICEF, kao i predstavnicima škola koje su odabrane na konkursu za sticanje znanja o obrazovnom turizmu, koji je raspisao UNICEF u okviru istog programa.

>>

U periodu od 08. do 12. novembra 2012. godine organizovana je studijska poseta obrazovno-turističkim destinacijama razvijenim u okviru zajedničkog projekta Ujedinjenih nacija “Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja” i komponente kojom se bavio UNICEF.

>>