Promocija Obrazovne avanture 2013.

34 arheo eko sonda.JPG

Tim “obrazovnih avantursta” iskoristio je 2013. godinu za promociju i prezentaciju, naročito u sklopu novoformiranog Klastera obrazovnog turizma Srbije, kao i uspostavljanje saradnje sa lokalnim omladinskim organizacijama. Posebna pažnja posvećena je unapređenju programa i poboljšanju uslova za rad kao i proširenju smeštajnih kapaciteta. 

 

Nakon pionirskih koraka u 2012. godini, prvih gostiju i zainteresovanih posetilaca, porodica sa decom i učenika knjaževackih škola, u februaru 2013. godine tim Obrazovne avanture predstavio je deo svoje ponude, sa ostalim članovima Klastera obrazovni turizam Srbije, na Sajmu turizma u Beogradu. Tokom 2013. godine, tim Obrazovne avanture učestvovao je na brojnim tribinama posvećenim unapređenju programa za decu i mlade. U svojstvu predavača i edukatora podeljena su iskustva u ovoj oblasti, ne samo sa stručnjacima iz oblasti turizma, već i kolegama iz omladinskog i sektora kulture i obrazovanja. Jedan od takvih skupova organizovan je od strane Nacionalnog komiteta Medjunarodnog saveta muzeja u Valjevu. Putovalo se i do Poljske na sastanak Radne grupe za kulturno nasleđe i tradicionalna znanja Karpatske konvencije.

Posebno je bilo važno kroz partnerstva se povezati i na taj način obogatiti programske elemente. Tako je Obrazovna avantura, sa udruženjima Centar za kreativni razvoj, Okce i Zelena zona, realizovala igru “Od traga do blaga” sa učenicima osnovnih i srednjih škola u Knjaževcu, akciju uređenja školskog dvorišta i postavljanja novih sprava za vežbanje i zabavu u Balta Berilovcu. Tokom proleća i jeseni 2013. godine priređene su kreativne radionice za štićenike Doma za vaspitanje mladeži i učenike knjaževačkih škola u Arheo-etno parku u Ravni i vikend kampove podno Stare planine čije su se aktivnosti bazirale na već razvijenim sadržajima Obrazovne avanture.

U toku leta u Arheo-etno parku održavane su škole konzervacije, starih zanata i drugi edukativni programi za mlade iz Knjaževca uz podrsku SO Knjaževac i Ministarstva kulture.

U cilju stvaranja što povoljnijih uslova za rad i boravak u depandansima Zavičajnog muzeja Knjaževac a time i bogaćenju sadržaja Obrazovne avanture, u Arheo-etno parku u Ravni izgrađena je replika antičke grnčarske peći u saradnji sa ekipom španskih i srpskih stručnjaka uz podršku Servantes instituta, Narodnog muzeja iz Beograda i uz finansijsku pomoć Ministarstva kulture.

Nabavljena je dodatna oprema za rad u grnčarskoj, arheološkoj i konzervatorskoj radionici. Opremljena su još dva apartmana sa po četri ležaja u Ravni, a škola u Balta Berilovcu je opremljena novim krevetima, kuhinjskom opremom i drugiim neophodnim pomagalima kako bi boravak na terenu bio što kvalitetniji i udobniji.

U saradnji sa Turistickom organizacijom opstine Knjaževac nabavljeni su terenski bicikli za rentiranje, tako da je sada moguće obići i upoznati sve tacke Obrazovne avanture i na ovaj način.

Kako su do sada načinjeni ozbiljni koraci ka unapređenju uslova za rad i boravak, namera nam je da se u partnerstvu sa članovima Klastera obrazovni turizam Srbije i drugim srodnim organizacijama i ustanovama, a naročito školama, osnažimo promociju i plasman programa Obrazovna avantura Zavičajnog muzeja.