U periodu od 20. do 22. februara u Beogradu će biti održana međunarodna konferencija na temu dečjeg i omladinskog obrazovnog turizma

Regionalni projekat razvoja dečjeg i omladinskog turizma u regionu, ima za cilj povezivanje četiri zemlje (Srbija, Hrvatska, Italija i Slovenija) u oblasti dečjeg i omladinskog obrazovnog turizma, razmenu znanja i prakse među partnerima i među pružaocima usluga odabranih od strane partnera, i prikupljanje podataka za publikaciju koja će se koristiti kao vodič i informacioni resurs u ove četiri zemlje.

Projekat će obuhvatiti organizaciju međunarodne konferencije koja ima za cilj kako promociju teme tako i razmenu znanja i informacija, izradu publikacije o dečjem i omladinskom obrazovnom turizmu i organizaciju konferencija za novinare, a u cilju podizanja svesti o aktivnostima projekta i očekivanim ciljevima, kao i promocije koncepta transnacionalne saradnje u oblasti dečjeg i omladinskog obrazovnog turizma.

Kroz tako oblikovanu turističku ponudu, deca i omladina će moći da prošire svoja znanja, razvijaju lične sposobnosti, naročito društvene i kulturne veštine, stiču i proširuju iskustva, uspostavljanju kontakate sa svojim vršnjacima, i na taj način značajno doprinesu i ekonomskom razvoju posećenih destinacija.

Nosilac regionalnog projekta razvoja dečijeg i omladinskog obrazovnog turizma je Turistička Organizacija Srbije sa partnerima HF Eko Etno Grupa iz Hrvatske, Kompas Novo Mesto iz Slovenije, GAL Bassa-Padovana iz Italije, Ministarstvo finansija i privrede i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Partneri projekta su Organizacija Prijatelji dece Srbije, Klaster Obrazovni turizam Srbije i Dunavski centar za kompetenciju, dok su donatori Jadransko-Jonska Inicijativa i BMZ – Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj.

Međunarodna konferencija

„REGIONALNA SARADNJA U RAZVOJU DEČJEG I OMLADINSKOG OBRAZOVNOG TURIZMA“

Od 20-22. februara 2013. godine u Svečanoj sali Ministarstva finansija i privrede Republike Srbije (Bulevar kralja Aleksandra 15) i na 35. Sajmu turizma u Beogradu (hala 4/štand 4030), biće održana međunarodna konferencija Regionalna saradnja u razvoju dečjeg i omladinskog obrazovnog turizma.

Trodnevna konferencija okupiće stručnjake u ovoj oblasti iz domena turizma, obrazovanja i privrede i imaće za cilj identifikaciju tendencija i trendova u domenu dečjeg i omladinskog obrazovnog turizma, predstavljanje iskustava i primere dobre prakse u četiri zemlje kad je reč o ovom turističkom proizvodu. Prevashodni cilj konferencije je omogućivanje razmene znanja i informacija, definisanje preporuka za unapređenje postojećih i razvoj novih modela saradnje i daljih aktivnosti na uspostavljanju transnacionalnih turističkih ruta u domenu dečjeg i omladinskog obrazovnog turizma.

U smanjenju regionalnih razlika turizam je jedna od ključnih oblasti koja doprinosi diversifikaciji ruralne ekonomije, odnosno sprovođenju modaliteta međusektorske saradnje, umrežavanju svih ključnih aktera na datom geografskom području, stvaranje tematskih jedinica, itd.

Obrazovni turizam je usmeren ka edukaciji dece i mladih kroz aktivnosti koje uključuju učenje na nekonvencionalan način koji doprinosi razvoju ličnosti kroz putovanja, interkulturalnom dijalogu i razvoju uopšte. U kategoriji dečjeg i omladinskog turizma, uključujući školski turizam i turizam neformalnog obrazovanja, nalazi se heterogena grupa korisnika starosti od 3 do 30 godina. Deca  i omladina  ovih starosnih kategorija su  turisti koji  predstavljaju značajan deo udela u evropskom turističkom tržištu.

Jedan od značajnih koraka ka unapređenju ove oblasti je povezivanje nekoliko zemalja i njihovih iskustava u obrazovnom, dečjem i omladinskom turizmu. Kroz zajedničko unapređenje destinacija i završetak uobičajenih tura i ruta, evropski obrazovni dečji i omladinski turizam može postati priznat i kao jedinstvena ponuda.

 

PROGRAM:
Sreda / 20. februar 2013. 

11:00  Uvodne napomene i predstavljanje projekta “Održivi dečji i omladinski turizam u funkciji razvoja regiona”, projektni tim

11:15  Trendovi i tendencije u domenu dečjeg i omladinskog obrazovnog turizma u regionu, Iskra Maksimović, FEFA, Univerzitet Singidunum, Srbija

12:00  Konferencija za novinare

Pauza za ručak 13:00-15:00

15:00 – 17:00 Komparativni pregled metodoloških pristupa u legislativnim okvirima, standardima i merama podrške u dečjem i omladinskom turizmu

15:00  Dečiji, omladinski i školski turizam – zakonski okviri, mere podrške, potencijalni izazovi u Srbiji – predstavnik Ministarstva finansija i privrede Republike Srbije, sektor turizma

15:20  Koncept i sistem obrazovnih farmi – Elena Skiavon, Veneto regija, Italija

15:40  CŠOD (Centar školskih i vanškolskih aktivnosti) i škola u prirodi u školskom sistemu Slovenije, Irena Kokalj, CŠOD, Slovenija

Pauza za kafu 16:00 – 16:30

16:30  Propisi u sektoru dečijeg i omladinskog turizma – Goran Beus Richembergh, Hrvatski nacionalni parlament, Nacionalni komitet za turizam, Hrvatska

16:50 Obrazovni turizam: potencijal za potvrdu identiteta i podršku razvoja ruralnih sredina, Daniele Toniolo, GAL Bassa Padovana (Lokalna Akciona Grupa), Italija

17:10 Dečji i omladinski turizam u regiji Dunava, Danko Ćosić, DCC – Dunavski centar za kompetenciju, Srbija

Četvrtak / 21. februar 2013.

Razmena znanja i iskustava / primeri  dobre prakse

10:00 Obrazovna farma “Vlas trave” (Il Filo d’Erba), Maria Dela Frančeska, Italija

10:20  Obrazovanje za održivi razvoj dečjeg i omladinskog turizma u regionu Alpa: Solčavko-Logarska dolina, Marko Slapnik, Rinka centar, Slovenija

10:40 Dečji i omladinski turizam u Hrvatskoj, iskustva iz ruralnih područja, Jurica Glavina, Eklata turistička agencija, Hrvatska

Pauza za kafu 11:00 – 11.30

11:30 Obrazovni turizam za decu i mlade u Sloveniji, kreiranje nove ponude kroz povezivanje primera dobre prakse, Matjaž Pavlin, turistička agencija Kompas Novo Mesto, Slovenija

11:55  Turističke atrakcije kao baza i ponuda u ruralnom turizmu kao motivacija za mlade, Dijana Katica, Hrvatski Farmer Eko Etno grupa, Hrvatska

12:15  Uspostavljanje sistema dečjeg i omladinskog obrazovnog turizma u Srbiji, klaster “Obrazovni turizam Srbije”  Gorica Stanojević, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Čačak, i Marijana Negovanović Obradović, OŠ “Sava Kerković”, Ljig – članovi klastera Obrazovni turizam Srbije, Srbija

Pauza za ručak 13:00 – 15:00

15:00 – 16:00 Zaključci i preporuke za dalji rad

Panel diskusija, moderatori: Iskra Maksimović, FEFA, Univerzitet Singidunum i Branislav Miletić, Horwath Consulting, Srbija

Petak / 22. februar 2013. 

Beogradski Sajam, 35. Međunarodni sajam turizma,

Štand Turističke organizacije Srbije (hala 4 / štand 4030)

11:00-14:00  Interaktivna prezentacija turističkog proizvoda namenjenog deci i omladini i prezentacija odabranih primera  u Srbiji – Beogradski Sajam, 35. Međunarodni sajam turizma, štand Turističke organizacije Srbije (hala 4 / štand 4030)

 

KONFERENCIJA ZA NOVINARE:

Turistička organizacija Srbije, kao nosilac regionalnog projekta razvoja dečjeg i omladinskog obrazovnog turizma, organizuje konferenciju za novinare povodom početka Projekta i najave projektnih aktivnosti.

Konferencija za novinare održava se

u SREDU, 20. februara 2013. godine, u 12 časova,

u Svečanoj sali Ministarstva finansija i privrede,

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd

Na konferenciji prisutnima će se obratiti:

  • Goran Petković, Državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede Republike Srbije, resor turizma
  • Gordana Plamenac, direktorka Turističke organizacije Srbije
  • Ljubiša Antonijević, pomoćnik ministra u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvojaRepublike Srbije
  • Vera Jovanović, projektni menadžer

INTERAKTIVNA PREZENTACIJA NA 35. MEĐUNARODNOM SAJMU TURIZMA U BEOGRADU:

u PETAK, 22. februara 2013. godine, u 11 časova,

Štand Turističke organizacije Srbije (hala 4/štand 4030)

Sajam turizma, Beogradski Sajam

U okviru predstavljanja aktivnosti regionalnog projekta razvoja dečjeg i omladinskog obrazovnog turizma, na štandu Turističke organizacije Srbije na Beogradskom Sajmu turizma biće organizovana interaktivna demonstracija nekih od aktivnosti na odabranim primerima dobre prakse u Srbiji namenjenih deci i omladini.

Nosilac projekta:

Turistička Organizacija Srbije -

sa partnerima:

HF Eko Etno Grupa iz Hrvatske -

Kompas Novo Mesto iz Slovenije -

GAL Bassa-Padovana iz Italije -

Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije  -

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije -

Pridruženi partneri projekta:

Organizacija Prijatelji dece Srbije -

Klaster Obrazovni turizam Srbije -

Dunavski centar za kompetenciju  -

Donatori projekta su:

Jadransko-Jonska inicijativa -

-  BMZ – Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj